Κατάδυση

Μαθήματα κατάδυσης και εξερεύνησης του βυθού

Για τους πολύ τολμηρούς παρέχονται στην Χανιώτη από έμπειρους Δύτες μαθήματα κατάδυσης και εξερεύνησης του βυθού της θάλασσας.