Απαγορεύεται το κάπνισμα

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους.